Recent Project Voor Weeskinderen


 

Jouw Gezondheid, Onze Zorg


Stichting Touch Lives geeft voorlichting aan ouderen, vluchtelingen, straatkinderen, mensen met HIV/AIDS, drugsverslaafden, of mensen die leven in armoede over hun gezondheid, gezonde voeding, en leefstijl. Wij willen hen voorzien in hun eerste levensbehoeften (eten, kleding, medicijnen, onderdak), zodat ze weer zelfstandig kunnen leven. Hun gezondheid, is onze zorg!

Steun onze projecten en wordt donateur, zodat wij de kwaliteit van leven voor deze mensen kunnen verbeteren.


Waarom doen we wat we doen?


Wij geloven dat we mensen in Ghana kunnen helpen, door de kwaliteit van leven te verbeteren, zodat ze kunnen worden wie ze willen zijn, vanuit de visie “Jullie gezondheid is onze zorg!”

Onze Organisatie


Stichting Touch Lives is een Non Governemental Organisation (NGO), opgericht door Catherine Abasiah Amihere (Directeur), Francis Kofi Taylor (Penningmeester), Mary Appiah (Secretaris), en Laurens Arend Hendrik Sluiter (Coördinator).

De Stichting is geregistreerde niet-gouvernementele organisatie (NGO) in Ghana. De organisatie is opgericht om verwaarlozing van ouderen en onvoldoende gezondheidszorg in het bijzonder te voorkomen. Touch Lives wil ouderen ondersteunen door ze in hun eerste gezondheidsbehoeften te voorzien. De organisatie heeft Raad van Advies die onze stichting adviseert, begeleidt, en ondersteunt. De activiteiten van de organisatie worden beheerd door een uitvoerend bestuur, en ondersteund door het administratief personeel en ruim 30 vrijwilligers in Ghana en in Nederland.